Bảng giá dịch vụ

 

Bảng giá siêu âm màu 3 - 4 chiều
Đo loãng xương  70000
Siêu âm thai màu 4 chiều  350000
Siêu âm thai đo độ mờ da gáy 5D  370000
Siêu âm thai màu 5D, gửi video vào điện thoại.  370000
Siêu âm mạch máu  300000
Siêu âm tim  300000
Siêu âm thai nhỏ  170000
Siêu âm phụ khoa  170000
Siêu âm bụng tổng quát  170000

Siêu âm bụng tổng quát 4 chiều

 350000
Siêu âm phần mềm  250000

Siêu âm tầm soát sớm ung thư tuyến giáp

250000
Siêu âm tầm soát sớm ung thư tuyến vú  250000
Siêu âm Thai 2D, doppler màu  200000