Bác sĩ Lan Khuê

-Bác sỹ Chuyên khoa I chẩn đoán siêu âm, hơn 30 năm kinh nghiệm, với kinh nghiệm khám hơn 1 triệu lượt bệnh nhân. Là bác sĩ siêu âm đầu tiên của tỉnh Bà rịa Vũng tàu.